درباره شرکت

 

هدف شركت مديريت، بهره برداری و نظارت بر بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم در چارچوب سياست هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ايران و قوانين و مقررات موضوعه است.

این شركت در چارچوب سياست هاي ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ويژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود اقدام می‌نماید.

چشم انداز

– توسعه همه‌جانبه براساس استانداردهای جهانی
– توسعه ترانزیت و حمل و نقل دریایی و هوایی 
– ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری 
– مدیریت متمرکز بر بنادر و فرودگاه 
– استاندارد سازی و تخصص گرایی
– پویایی اقتصادی منطقه آزاد قشم
– تسهیل در امر صادرات
– ایجاد اشتغال
– چابک سازی

اهداف

  • – اداره و بهره برداری از فرودگاه و بنادر و سازه های دريايی منطقه آزاد قشم.
  • – ارائه خدمات مورد نياز در فرودگاه و بنادر منطقه آزاد قشم.
  • – مديريت و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه.
  • – جذب سرمايه گذاری و مشاركت با اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی با رعايت سياست های كلی اصل ( 44 ) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.
  • – هماهنگی های لازم با سازمان بنادر و دريانوردی، سازمان هواپيمايی كشوری، شركت
    – فرودگاه‌های كشور و ساير نهادهای مرتبط با موضوع فعاليت شركت.
  • – انجام هر گونه عمليات مجاز در راستای اهداف شركت مطابق اساسنامه