لافت – پل:

ساعت کار

 شبانه روزی

 وضعیت ترافیک در حال حاضر لافت ترافیک سبک
 وضعیت ترافیک در حال حاضر پل  ترافیک سبک
وضعیت تردد اسکله باز است

جزر و مد:

ساعت مد اول

ساعت مد دوم

00:14

 

12:35

ساعت جزر اول

ساعت جزر دوم

 

06:41

 

19:30

توجه: تردد در ساعات جزر به دلایل فنی با کندی در اسکله های لافت و پل مواجه خواهد بود. انتخاب ساعات مد دریا برای تردد موجب ترددی سهل تر و صرفه جویی زمان خواهد بود.

 

اسکله ذاکری – خروج به بندرعباس:

ساعت حرکت اولین تندرو

۶ صبح

ساعت خروج آخرین تندرو

۱۲ بامداد

تردد شناور

 هر نیم ساعت یک بار

وضعیت ترافیک در حال حاضر

ترافیک سبک

وضعیت تردد

اسکله باز است

اسکله ذاکری – خروج به هرمز:

ساعت حرکت

  ۷ صبح – ۱۴ ظهر

جهت تهیه بلیط اینترتی به سایت www.qeshmepay.ir مراجعه فرمایید

ساعت برگشت یکساعت بعد از ساعت حرکت

اسکله ذاکری – خروج به لارک:

ساعت حرکت

  ۸ صبح – ۱۷ عصر

ساعت برگشت یکساعت بعد از ساعت حرکت

یک شنبه و دوشنبه ها تردد به لارک برقرار نمی باشد

 

آخرین به روز رسانی: شنبه 13 فروذدین