23 مرداد 1401

یک خط پروازی جدید به پروازهای فرودگاه قشم اضافه شد

عضو هیات مدیره و مدیرکل فرودگاه بین‌المللی قشم گفت: یک خط پروازی جدید از سوی شرکت هواپیمایی چابهار به خطوط هوایی این فرودگاه در مسیر تهران […]