2 اسفند 1401

بهسازی و ساماندهی بندر مسافری شهید ذاکری با هدف بهبود خدمت رسانی به گردشگران و شهروندان

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم و جمعی از مدیران سازمان منطقه […]